Programmet for 2022 er slik som situasjonen rundt oss, konstant i endring, og vi kommer til å jobbe med å ha et mest mulig tidsaktuelt program når Barentshavkonferansen arrangeres fra 25. til 27. april.

Program 2022

Arktisk kultursenter | Hammerfest
25. – 27. april 2022

Mandag 25. april

Velkommen

14.30 – 16.00:

Dialogmøte om handlingsplan for hydrogen i Finnmark. Arrangør: Troms og Finnmark Fylkeskommune og Energi i Nord.

Sted: Arktisk Kultursenter, møterom: Filèen.

17.30:

Åpent møte Industri Energi. Sted: Niri Sjøsiden

19.00:

Åpning ved ordfører Terje Wikstrøm i Hammerfest Kommune. Sted: Arktisk Kultursenter, Ole Olsens Sal

19.15:

Icebreaker arrangert av Vår Energi. Sted: Arktisk Kultursenter, Ole Olsens Sal

Tirsdag 26. april

Myndighetene, mulighetene og leveranser

08.45 – 16.20:

Årets program vil ha en tradisjonsrik start. Olje- og energiminister Aasland åpner den faglige delen og og etterfølges av oljedirektør Sølvberg i Oljedirektoratet og direktør Myrvold i petroleumstilsynet. Forbundsleder Frode Alfheim (Industri Energi) og administrerende direktør Hildegunn Blindheim (Norsk Olje og gass) følger opp og avslutter første faglige del av konferansen.

Del 1: 08.45 – 11.00:

Foredrag: Terje Aasland (AP), Olje- og energiminister 

Dialog: Olje- og energiminister

Foredrag: Ingrid Sølvberg, Oljedirektør 

Dialog: Oljedirektør

Foredrag: Anne Myhrvold, Adm. dir. Petroleumstilsynet

Dialog: Adm. dir. Petroleumstilsynet

Foredrag: Frode Alfheim, Forbundsleder Industri Energi

Foredrag: Hildegunn Blindheim, Adm.dir. Norsk Olje og Gass

Dialog: Minister Aasland, forbundsleder Alfheim og adm. dir. Blindheim. Fasilitert av Stein-Gunnar Bondevik, Direktør Samfunnskontakt Troms Kraft.

11.00 – 12.30 Lunsj og pause

11.50 – 12.10

På Hoppkanten: Foredrag i Frityren (Sal nr 2).
Havbunnsmineraler, et nytt industrieventyr for Norge? Egil Tjåland, Generalsekretær Norsk Forum for Marine Mineraler

Del 2: 12.30 – 14.00

Eirik Wærness (Equinor) innleder andre del av programmet og drar oss gjennomgang av det store bildet, hva skjer i Europa nå og hvordan vil dette påvirke aktiviteten i Barentshavet? Etter Wærness innledning vil vi dypdykke i Vår Energis aktivitet i nord, presentert av deres CEO Torger Rød. Videre vil Equinor presentere status på Castberg og Wisting før vi tar et dykk inn i sikkerhetspolitikken og Barentshavets rolle i den.

Foredrag: Eirik Wærness, Sjeføkonom Equinor.

Foredrag: Torger Rød, Adm.dir Vår Energi

Foredrag: Siv Iren Skadsem, VP Prosjektutvikling Equinor. Wisting og Castberg.

Foredrag: Trond Eirik Nilsen, Visepolitimester. Konsekvensene for næringslivet generelt og energinæringen spesielt i nord, sett i lys av den nye sikkerhetspolitiske situasjonen.

Dialog: Fremtiden i Barentshavet, hvilke muligheter åpner seg med dagens politiske situasjon. Wærness, Rød, Skadsem, Nilsen og Rektor UiT Norges Arktisk Universitet, Dag Rune Olsen. Fasilitert av Geir Seljeseth, leder samfunnspolitisk avdeling Industri Energi.

14.00 – 15.00 Pause

14.30 – 14.45

På Hoppkanten: Foredrag i Frityren (Sal nr 2). En klynge for energiomstilling og verdiskaping i nord. Petter Bjørkli, Energi i Nord

Del 3: 15.00 – 16.20

Tirsdagen avsluttes med en presentasjon av Equinors landanleggs betydning for Norge som energinasjon (inkludert Melkøya), en status på Lundin Energy Norways aktivitet i Nordkappbassenget før Arctic Energy Partners og 3 leverandører vil sette fokus på både dagens og fremtidige leverandørmuligheter.

Foredrag: Thor Johan Haave, VP Hammerfest LNG Equinor.

Foredrag: Per Eivind Dhelie, Senior Geofysiker Lundin Energy Norway.

Foredrag: Kjell Giæver, Direktør Arctic Energy Partners

Intro: Karsten Gudmundset, CEO Moreld Apply

Intro: Lars Haug, Deputy Group CEO / Group COO Norsea

Intro: Hanne Blix, Daglig leder H Blix

Dialog: Leverandørindustrien. Muligheter og utfordringer. Gudmundset, Haug, Blix. Fasilitert av Kjell Giæver

18.00 – 19.30:

Vorspiel sponset av NorSea. Sted: Fresh, Rådhusplassen

20.00:

Konferansemiddag i samarbeid med Equinor. Sted: Arktisk Kultursenter, Ole Olsen Sal

Onsdag 27. april

En hydrogen fremtid i Finnmark?

09.00 – 11.00:

En gjennomgang av hydrogen og ammoniakk prosjektene i Finnmark. Etter endte presentasjoner vil vi ta dialogen om sameksistens mellom næringer på land og vann, rekruttering, elektrifisering og hvilke politiske krav som må stilles for å realisere den hydrogenfremtid vi ønsker.

Foredrag: Tore Gulbrandsøy, SVP & Head of Stavanger Office Rystad Energy.

Foredrag: Barents Blue. Bjørgulf Eidesen, CEO Horisont Energi.

Foredrag: Green Ammonia. COO Stein Mathisen Varanger Kraft

Foredrag: H2Carrier. Head of Marine Operations Ove Tideman Rylandsholm

3 dialoger: Fasilitert av Stein Gunnar Bondevik

Elektrifisering. Leder Energi- og Miljøkomiteen Marianne Sivertsen Næss (AP), Ordfører Lebesby Kommune Sigurd Rafaelsen, COO Varanger Kraft Stein Mathisen

Sameksistens. Ordfører Hammerfest Kommune Terje Wikstrøm, Leder Energi- og Miljøkomiteen Marianne Sivertsen Næss (AP), Direktør Fefo Jan Olli

Demografiutfordringer og rekruttering. Intro med Jeanette Gundersen, leder Kunnskapsparken Sparebank1 Nord-Norge, Ordfører Hammerfest Kommune Terje Wikstrøm, Inger Lise Mathisen Arctic Energy Partners/Gagama, Personalsjef Hammerfest LNG Equinor Merethe Holmgren Kirkesæther 

11.00 –> Lunsj og hjemreise

11.30 fra AKS: 

Busstransport til Alta for fly SK4545 Alta – Oslo 1425. Påmelding mail til: susanne.daae@gmail.com

Under konferansen møter vi blant annet:

 • Terje Aasland Olje- og energiminister (AP)
 • Ingrid Sølvberg Oljedirektør 
 • Anne Myhrvold (Administrerende direktør Petroleumstilsynet)
 • Marianne Sivertsen Næss (Leder energi- og miljøkomiteen)
 • Torger Rød (Administrerende direktør Vår Energi)
 • Hildegunn Blindheim (Administrerende direktør Norsk Olje og Gass)
 • Frode Alfheim (Forbundsleder Industri Energi)
 • Siv Irene Skadsem (VP Prosjektutvikling Equinor)
 • Eirik Wærness (SVP og sjeføkonom Equinor)
 • Thor Johan Haave (VP Hammerfest LNG Equinor)
 • Kjell Giæver (Direktør Arctic Energy Partners)
 • Per Eivind Dhelie (Senior geophysicist Lundin Energy Norway)
 • Terje Wikstrøm (Ordfører Hammerfest Kommune)
 • Bjørgulf Haukelidsæter Eidesen (CEO Horisont Energi)
 • Jeanette Gundersen (Leder Kunnskapbanken Sparebank1 Nord-Norge)
 • Tore Guldbrandsøy (SVP Rystad Energy)
 • Stein Gunnar Bondevik (Direktør Samfunnskontakt Troms Kraft)
 • Dag Rune Olsen (Rektor UiT Norges Arktiske Universitet)
 • Geir Seljeseth (Leder Samfunnspolitisk avdeling Industri Energi)
 • Karten Gudmundset (CEO Moreld Apply)
 • Lars Haug (Deputy Group CEO/Group COO Norsea)
 • Hanne Blix (Daglig leder H.Blix)
 • Bjørgulf Eidesen (CEO Horisont Energi)
 • Stein Mathisen (COO Varanger Kraft)
 • Sigurd Rafaelsen (Ordfører Lebesby Kommune)
 • Jan Olli (Direktør Fefo)
 • Trond Eirik Nilsen (Visepolitimester)
 • Ove Tideman Rylandsholm (Head of Marine Operations H2Carrier)
 • Merethe Holmgren Kirkesæther (Personalsjef Hammerfest LNG Equinor)
 • Inger Lise Mathisen (Styreleder Arctic Energy Partners / Gagama)

Konferansier: Roger Finjord

Generalsponsor

Hovedsponsor

Formål
En bærekraftig industri bygger en god fremtid i nord!

Stiftelsen Barentshavkonferanser bidrar med sentrale møteplasser i nord. Gjennom aktualitet og geografisk nærhet bringer vi sammen viktige beslutningstakere innen industri, myndighet, teknologi og kapital for å skape størst mulig aktivitet, verdiskapning og vekst.

Formålet er beskrevet i vedtektenes paragraf 3.

Stiftelsens formål er å arbeide for utvikling, informasjon og kunnskap om næringsvirksomheter spesielt innen energi og petroleumsvirksomheten i nordområdene og avledete muligheter.

Odd Peder Wang-Norderud
Direktør. Tlf.: 416 18 818 – oddpeder[a]bsce.no

Per Valved
Riggeansvarlig. tlf: 481 01 802

Susanne Daae
Resepsjon. Tlf. 959 39 039

 • Ørjan Birkeland, Equinor
 • Frøydis Eldevik, Lundin Energy Norway
 • Olafr Røsnes, Olje- og energidepartementet
 • Geir Seljeseth, Industri Energi
 • Stein Gunnar Bondevik, Troms Kraft
 • Sigrid Ina Simonsen, Norsk Olje og Gass
 • Andreas Wulff, Vår Energi
 • Nina K. Jonassen, Petro Arctic
 • Nina K. Jonassen (styreleder)
 • Alis Helene Tefre (styremedlem)
 • Kurt Hentsch Michelsen (styremedlem)
 • Hans Petter Nordby (styremedlem)
 • Kaj Gunnar Dahl (styremedlem)
 • Lars Haug (styremedlem)
 • Kjartan Mikalsen (varamedlem)
 • Mette Agerup (varamedlem)

Organisasjonsnummer: 989 368 958

Besøksadresse:
Hammerfest Næringshage
Sjøgt. 6, 4 etg.
9600 Hammerfest


Postadresse:
Postboks 497
9615 Hammerfest

Fakturaadresse:
Pr epost: stiftbarhav[a]ebilag.com

Pr post:
​Stiftelsen Barentshavkonferanser
C/O ASKUS AS
Anders Sandvigs gate 38
2609 Lillehammer

Last ned vår egen app

Få maksimalt ut av konferansen. Last ned vår app og få oppdatert program, oversikt på utstillere og send inn kommentarer underveis.