Skip to content

Tirsdag 20. april 2021

Petroleumssektoren står for lønnsomme arbeidsplasser, verdiskaping i hele landet, aktivitet som skaper lokale og regionale ringvirkninger og inntekter til fellesskapet. Med et spesielt fokus på Barentshavet, vil årets konferanse belyse potensialet og viktigheten av videre verdiskaping i nord, betydning av videre leting, sikker drift og ivaretakelse av det ytre miljøet.

TEMA 2021

Tema kommer

Olje- og gassvirksomheten på norsk sokkel har i over 50 år gitt enorme verdier som alle har gleden av hver dag.  For omkring 50 år siden la fremsynte politikere og industribyggere grunnlaget for det som er en viktig industri i Norge, og for norsk eksport.

Det største potensialet ligger i Barentshavet, slik vi forstår undergrunnen og geologien i dag. Det er en klar forventning at industrien utforsker og leter videre. I en verden som både skal nå klimamålene og dekke et økende energibehov, vil det være stor etterspørsel etter olje og gass. Denne bør produseres så rent og ansvarlig som mulig. Her har norsk oljeindustri tatt en global lederrolle. Olje og gass fra Barentshavet vil sørge for at vi også tar den rollen i fremtiden. 

Program 2021

Programmet er under utvikling.

PROFILERINGSMULIGHET

Utstilling

Last ned vår egen app

Få maksimalt ut av konferansen. Last ned vår app og få oppdatert program, oversikt på utstillere og send inn kommentarer underveis.

    

Kontakt oss

  • Sjøgt. 6, 4 etg.
  • oddpeder@bsce.no
  • Tlf. 416 18 818