Skip to content

Kansellering av årets Barentshavkonferanse

Stiftelsen Barentshavkonferanser har fulgt situasjonen om koronavirus, COVID-19, tett over tid. I dag har et enstemmig styret besluttet å avlyse Barentshavkonferansen i 2020, sier styreleder Nina Kivijervi Jonassen. Denne beslutningen er tatt på bakgrunn av Folkehelseinstituttet råd og i tett dialog med Hammerfest Kommune og våre andre samarbeidspartnere. 

 

Direktør Odd Peder Wang-Norderud er glad for at styret tar situasjonen på største alvor, og oppfordrer samtidig liknende arrangementer til å ta del i denne kollektive dugnaden for å redusere smittefaren i Norge. Neste Barentshavkonferanse blir arrangert 19. til 21. april 2021, og vi ser frem til å ønske våre kunder og samarbeidspartnere velkommen neste år.
 

TEMA 2020

Fremtiden

Olje- og gassvirksomheten på norsk sokkel har i over 50 år gitt enorme verdier som alle har gleden av hver dag.  For omkring 50 år siden la fremsynte politikere og industribyggere grunnlaget for det som er en viktig industri i Norge, og for norsk eksport.

Det største potensialet ligger i Barentshavet, slik vi forstår undergrunnen og geologien i dag. Det er en klar forventning at industrien utforsker og leter videre. I en verden som både skal nå klimamålene og dekke et økende energibehov, vil det være stor etterspørsel etter olje og gass. Denne bør produseres så rent og ansvarlig som mulig. Her har norsk oljeindustri tatt en global lederrolle. Olje og gass fra Barentshavet vil sørge for at vi også tar den rollen i fremtiden. 

Program 2020

Trykk på hvilken dag du ønsker å se programmet til. Programmet er fortsatt under utvikling, så endringer kan forekomme.

11.00:

Registrering åpner på Arktisk kultursenter

11.45 – 14.00:

Guidet industritur – TBA.
Påmelding via påmeldingen til konferansen
Siste frist for påmelding er søndag 19. april kl 22.00

14.00:

Workshop 1: Informasjon kommer i samarbeid med Pro Barents. Sted: Thon Hotel.

18.30:

Åpning av Barentshavkonferansen 2020 blant annet med opptreden av Vår Energis Arctic Talent vinner

19.00:

«Ice Breaker» arrangert av Vår Energi. Sted: Ole Olsens sal

TEMA:

Premissene

Norge som nasjon har en meget vellykket modell for ansvarlig forvaltning av petroleumsressursene. Anslaget for uoppdagede ressurser er stort for Barentshavet.

Hvilke premisser kan industrien forvente når strategiene skal legges for fremtiden i nord?

 
09.00 – 09.10:

Velkommen ved styreleder Nina K. Jonassen og direktør Odd Peder Wang-Norderud

09.10 – 09.30:

Olje- og energiminister Tina Bru

09.35 – 10.00:

Oljedirektør Ingrid Sølvberg

10.00 – 10.35:

3 partssamarbeidet, den norske modellen med Ptil ved direktør Anne Myhrvold, Norsk olje- og gass ved viseadministrerende direktør Knut Thorvaldsen og Industri Energi ved nestleder Lill Heidi Bakkerud

10.35 – 11.00:

Utviklingen i EUs energisektor ved Norges ambassadør til EU Rolf Einar Fife

11.00 – 12.30:

Pause med lunsj, expo i Foajeen og prosjekt Barentshavet i Frysa

11.40 – 12.00:

På Hoppkanten del 1. Tema: TBA. Sted: Frityren

TEMA:

Leverandørmulighetene

 
12.30 – 12.55:

Norsk Industri Olje & Gass ved styreleder Ståle Kyllingstad

12.55 – 13.20:

Vår Energi ved adm.dir Kristin Kragseth

13.20 – 13.40:

TBA

13.40 – 13.50:

Kimek ved daglig leder Greger Mannsverk

13.50 – 14.15:

Dialog/debatt om leverandørmulighetene. Deltakere: Olje- og energiminister Tina Bru, Ståle Kyllingstad, Kristin Kragseth og Greger Mannsverk. Fasilitator: Petter Bjørkli, NorSea

14.15 – 14.30:

Petro Arctic – Historier fra nord (video) – Muligheter i nord (tale) – Presentasjon “Barentshavet”

14.30 – 15.30:

Pause med kake, expo i Foajeen og prosjekt Barentshavet i Frysa

14.50 – 15.10:

På Hoppkanten del 2. Tema: TBA. Sted: Frityren

TEMA:

Omdømme, rekruttering og mer enn penger

Aldri tidligere har det vært stilt like mange og vanskelige spørsmål ved olje- og gassindustriens fremtid. Hvilke tanker har unge i Nord, og hvordan skiller de seg fra unge fra andre landsdeler? Hva må vi gjøre for å sikre rekrutteringen av unge og ny kompetanse? Og hvordan kan selskapene få sine ansatte med på laget for å engasjere enda flere stemmer i debatten.

 
15.30 – 15.50:

Sett utenfra: Den Nye Oljen

15.50 – 16.05:

Sett innenfra: Det store bildet

16.05 – 16.20:

Rekruttering ved forbundsleder Frode Alfheim Industri Energi

16.20 – 16.35:

Mer enn penger, en historie fra Varanger

16.35 – 16.40:

Avslutning dag 1

18.00:

Vorspiel i samarbeid med NorSea. Sted: TBA

20.00:

Konferansemiddag i Frysa. I samarbeid med Equinor og Hammerfest Kommune

TEMA:

Operatørene og forvaltningsplanen

Det vil være høy aktivitet i Barentshavet i årene fremover. Nye områder utvikles for å forsyne verden med energi. Til dette trenger Operatørene stabile og forutsigbare rammebetingelser.

Hvordan skal operatørene balansere utvikling av nye felter med omgivelsenes forventningene til ansvarlig utvikling?

 
09.00 – 09.20:

Equinor v/TBA

09.20 – 09.40:

OMV Norge ved adm.dir Knut Egil Mauseth

09.40 – 10.00:

Lundin Norway ved adm.dir Kristin Færøvik

10.00 – 10.15:

Innledning om forvaltningsplanen ved Toril Inga R. Utvik

10.15 – 10.40:

Dialog/Debatt om forvaltningsplanen. Deltakere: TBA

10.40 – 11.00:

Avslutningsforedrag: TBA

Programkomitéen 2020:
Knut Vidar Larsen (leder), Equinor. Frøydis Eldevik, Lundin Norway. Olafr Røsnes, Olje- og energidepartementet. Lill-Heidi Bakkerud, Industri Energi. Therese Wergeland, NorSea Group. Annbjørg Skjerve, Aker Solutions. Andreas Wulff, Vår Energi. Nina K. Jonassen, Petro Arctic

21. - 22. april 2020

Student- konferansen

Vi viser arbeids- og utviklingsmuligheter i nord!

PROFILERINGSMULIGHET

Utstilling

Her får du mulighet til å profilere deres firma ovenfor kunder, leverandører, studenter og øvrige samarbeidspartnere.

Med en stand eller losje vil dere effektivt kunne generere salgsmuligheter, bygge omdømme og vedlikeholde relasjoner. Pauser, sosial mingling og lunsj finner sted i utstillingsområdet. Vi tilbyr stands, losjer og plass for roll-ups.

Andre profileringsmuligheter:
Barista, kafè, lunsjer, IceBreaker, vorspiel (før konferansemiddag) og konferansemiddag. Studentkonferansen går parallelt – og her er det også profileringsmuligheter – ta kontakt.

TORSDAG 23. APRIL 2020:

Energy on the Loose

i samarbeid med Vår Energi, Equinor, ABB, Apply og Pro Barents.

Last ned vår egen app

Få maksimalt ut av konferansen. Last ned vår app og få oppdatert program, oversikt på utstillere og send inn kommentarer underveis.

    

Kontakt oss

  • Sjøgt. 6, 4 etg.
  • oddpeder@bsce.no
  • Tlf. 416 18 818