Skip to content

Årets konferanse blir digital

torsdag 29. april kl. 09.00

Petroleumssektoren står for lønnsomme arbeidsplasser, verdiskaping i hele landet, aktivitet som skaper lokale og regionale ringvirkninger og inntekter til fellesskapet. Med et spesielt fokus på Barentshavet, vil årets konferanse belyse potensialet og viktigheten av videre verdiskaping i nord, betydning av videre leting, sikker drift og ivaretakelse av det ytre miljøet.

Konferansen blir åpen for alle!

Generalsponsor

Hovedsponsor

Studentkonferansen

Kontakt oss