STIFTELSEN BARENTSHAVKONFERANSER:

Vi skaper møteplasser i nord

Formål
En bærekraftig industri bygger en god fremtid i nord!

Stiftelsen Barentshavkonferanser bidrar med sentrale møteplasser i nord. Gjennom aktualitet og geografisk nærhet bringer vi sammen viktige beslutningstakere innen industri, myndighet, teknologi og kapital for å skape størst mulig aktivitet, verdiskapning og vekst.

Formålet er beskrevet i vedtektenes paragraf 3.

Stiftelsens formål er å arbeide for utvikling, informasjon og kunnskap om næringsvirksomheter spesielt innen energi og petroleumsvirksomheten i nordområdene og avledete muligheter.

Direktør Odd Peder Wang-Norderud (t.h.) og Nina Kivijervi Jonassen, styreleder Barentshavkonferansen. Foto: Frank Rune Isaksen, frikant.no.
KONTAKTPERSONER:
 • Odd Peder Wang-Norderud
  Direktør. Tlf.: 416 18 818 – oddpeder[a]bsce.no
 • Per Valved Riggeansvarlig. tlf: 481 01 802
  Susanne Daae Resepsjon. Tlf. 959 39 039
PROGRAMKOMITÉ:
 • Olafr Røsnes, OED
 • Ørjan Birkeland, Equinor
 • Andreas Wulff, Vår Energi
 • Nina K Jonassen, Arctic Energy Partners
 • Siv Dagny Aasvik,  Offshore Norge
 • Odd Peder Wang-Norderud, Barentshavkonferansen
 • Marit Magelssen Vambheim, Energi i Nord
STYRET:
 • Nina K. Jonassen (styreleder)
 • Alis Helene Tefre (styremedlem)
 • Benedicte Solaas (styremedlem)
 • Hans Petter Nordby (styremedlem)
 • Kaj Gunnar Dahl (styremedlem)
 • Lars Haug (styremedlem)
 • Kjartan Mikalsen (varamedlem)
 • Mette Agerup (varamedlem)