STIFTELSEN BARENTSHAVKONFERANSER:

Vi skaper møteplasser i nord

Formål
En bærekraftig industri bygger en god fremtid i nord!

Stiftelsen Barentshavkonferanser bidrar med sentrale møteplasser i nord. Gjennom aktualitet og geografisk nærhet bringer vi sammen viktige beslutningstakere innen industri, myndighet, teknologi og kapital for å skape størst mulig aktivitet, verdiskapning og vekst.

Formålet er beskrevet i vedtektenes paragraf 3.

Stiftelsens formål er å arbeide for utvikling, informasjon og kunnskap om næringsvirksomheter spesielt innen energi og petroleumsvirksomheten i nordområdene og avledete muligheter.

Direktør Odd Peder Wang-Norderud (t.h.) og Nina Kivijervi Jonassen, styreleder Barentshavkonferansen. Foto: Frank Rune Isaksen, frikant.no.

Odd Peder Wang-Norderud
Direktør. Tlf.: 416 18 818 – oddpeder[a]bsce.no

Per Valved
Riggeansvarlig. tlf: 481 01 802

Susanne Daae
Resepsjon. Tlf. 959 39 039

 • Ørjan Birkeland, Equinor
 • Frøydis Eldevik, Lundin Energy Norway
 • Olafr Røsnes, Olje- og energidepartementet
 • Geir Seljeseth, Industri Energi
 • Stein Gunnar Bondevik, Troms Kraft
 • Sigrid Ina Simonsen, Norsk Olje og Gass
 • Andreas Wulff, Vår Energi
 • Nina K. Jonassen, Petro Arctic
 • Nina K. Jonassen (styreleder)
 • Alis Helene Tefre (styremedlem)
 • Kurt Hentsch Michelsen (styremedlem)
 • Hans Petter Nordby (styremedlem)
 • Kaj Gunnar Dahl (styremedlem)
 • Lars Haug (styremedlem)
 • Kjartan Mikalsen (varamedlem)
 • Mette Agerup (varamedlem)

Organisasjonsnummer: 989 368 958

Besøksadresse:
Hammerfest Næringshage
Sjøgt. 6, 4 etg.
9600 Hammerfest


Postadresse:
Postboks 497
9615 Hammerfest

Fakturaadresse:
Pr epost: stiftbarhav[a]ebilag.com

Pr post:
​Stiftelsen Barentshavkonferanser
C/O ASKUS AS
Anders Sandvigs gate 38
2609 Lillehammer