Program 2024

Arktisk kultursenter | Hammerfest
16. – 18. april 2024

Programmet er fortsatt under utvikling. Flere detaljer kommer fortløpende i disse dager.

Tirsdag 16. april

08.30 – 11.30: Barents Blue Supplier Day

Leverandørseminaret arrangeres av Horisont Energi og Arctic Energy Partners i samarbeid med Hammerfest kommune, Energi i Nord og Hammerfest Næringsforening.

Barents Blue vil bli Europas første storskala fabrikk med produksjon av ren ammoniakk.. På dette leverandørseminaret 16. april får du høre om status for prosjektet, og hvilke muligheter det er for leveranser og lokale ringvirkninger. Du får også høre fra Barents Naturgass og flere regionale leverandører. 

Link til program og påmelding

 

12.00 – 16.00: Leverandørseminar

Vår Energi ASA, Equinor ASA og Arctic Energy Partners inviterer til leverandørseminar. 

Sted: Arktisk Kultursenter 

Programmet er stadig under utarbeidelse, men vil blant annet inneholde følgende tema: 
– Status og utviklingstrekk i Nord-Norge  – sett med leverandørenes øyne v/ Arctic Energy Partners

– BASOP – operatørenes samarbeidarena i nord v/ BASOP

– Snøhvit Future leverandørseminar v/ Equinor ASA

– Status aktiviteter og prosjekter i nord v/ Vår Energi ASA

– Johan Castberg v/Equinor ASA

Arrangementet starter med enkel lunsj.

Påmelding er gratis – men selskapene ønsker at alle deltakere registrerer seg her. 

 

17.00 – 18.30: Energi for sikkerhet, eller sikkerhet for energi?

Arrangert av Energi i Nord, UiT Norges Arktiske Universitet og Hammerfest Næringsforening. 

Sted: Gjenreisningsmuseet, Kirkegata 19

I en ny sikkerhetspolitisk situasjon er Nord Norge sentrum for endringer og dilemmaer. Etter den russiske opptrappingen av krigen i Ukraine måtte vi brått endre hvordan vi planlegger, omtaler og ikke minst sikrer infrastruktur, produksjonsområder og energisystemene våre. Er energi- og sikkerhetspolitikk to sider av samme sak, og hvordan påvirker det oss?

Arrangement er gratis og åpent for alle interesserte. Av hensyn til servering ber vi om at du melder deg på her: Påmelding

 

16.00 – 22.00: Sekreteriat

Sekreteriatet åpnet for henting av deltakerbevis. 

Sted: Arktisk Kultursenter

19.00 – 22.30: Icebreaker

Arrangert av Vår Energi. 

Sted: Arktisk Kultursenter, Ole Olsens Sal

Onsdag 17. april

 08.50 – 16.45:

Det er en glede og kunne si at aldri før har programmet til Barentshavkonferansen sett sterkere ut! I tradisjonen tro, så skal myndighetene åpne showet. 

Innledning:

 • Styreleder Nina Kivijervi Jonassen Barentshavkonferansen
 

0850 – 0955 Del 1: 

Myndighetene starter dagen og vi får foredrag fra:

 • Terje Aasland (Ap), Energiminister
 • Torgeir Stordal, direktør Sokkeldirektoratet
 • Anne Myhrvold, direktør Havindustritilsynet 

 

0955 – 1030: Pause

1030 – 1155 Del 2: 

Vi tar for oss det store internasjonale bildet, og fokusere på sikkerhetssituasjonen i Europa. Vi får foredrag av:

 • Eirik Wærness, Equinor
 • Beate Gangås, Sjef PST
 • Kristin Ven Bruusgaard, Sjef for Etterretningsskolen
 • Tormod Heier, Professor på Stabsskolen Forsvaret
 
Foredragene avsluttes med en dialog med:
 • Anne Myhrvold, direktør Havindustritilsynet 
 • Beate Gangås, Sjef PST
 • Kristin Ven Bruusgaard, Sjef for Etterretningsskolen
 • Tormod Heier, Professor på Stabsskolen Forsvaret
 

Moderator: Kari Aga Myklebost, professor i historie, UiT Norges Arktiske Universitet.

 
1155 – 1315: Lunsj
 
1240 – 1300 Sidearrangement
Sal: Frityren
 
Hvordan og hvorfor bygge opp en verdensledende leverandørindustri i Nord? Vi får foredrag av:
 
 • Erlend Bullvåg, CEO KPB
 

1315 – 1430 Del 3: 

Hvilken rolle skal Nord Norge spille for den fremtidige energimiksen? Greier vi å bygge ut nok relevant industri og arbeidsplasser som gjør at folk blir eller flytter hit? Vil regjeringens planer for havområdene skape aktivitet i nord? Ta del i en spennende seanse der bransjen og de nasjonale politikerne vil utfordre hverandre. 

Fra operatørene møter vi:

 • Anders Opedal, CEO Equinor
 • Torger Rød, COO Vår Energi
 • Karl Johnny Hersvik, CEO Aker BP
 
Vi kan glede oss over å møte et solid politikerpanelet som består av:
 • Marianne Sivertsen Næss (AP)
 • Nikolai Astrup (H)
 • Arild Hermstad (MdG)
 • Terje Halleland (FRP)
 • Lars Haltbrekken (SV)
 

Moderator: Siv Dagny Aasvik, regionsjef nord Offshore Norge

1430 – 1525: Pause
 
1455 – 1515 Sidearrangement
Sal: Frityren
 
Havbunnsmineraler. Vi får foredrag av:
 
 • Stig-Morten Knutsen, Sjefsgeolog Sokkeldirektoratet
 
1525 – 1645 Del 4: 
 
Lokale ringvirkninger fra industriprosjekter blir stadig viktigere for å få legimitet. Er vi gode nok og hvordan kan nordnorske leverandører ta en større andel av verdiskapningen. 
 
Innledning av: 
 
 • Ståle Kyllingstad, Styreleder Norsk Industri
 
Dialog 1: 
Vi setter fokus på å bygge industri og samfunn i nord. Hvordan få ringvirkninger og tiltrekke oss den riktige kompetansen? 
 
 • Greger Mannsverk, Daglig leder Kimek AS
 • Frode Alfheim, Forbundsleder Industri Energi
 • Erlend Bullvåg, CEO KPB
 • Berit Gjellan, Prosjektdirektør for Snøhvit Future for Aibel
 • Ståle Kyllingstad, Styreleder Norsk Industri
 • Karsten Gudmundset, CEO Moreld Apply
 
Dialog 2: 
Energiomstillingen er i gang. Hvordan omstiller industrien og hvilke muligheter gir dette? 
 
 • Bjørn Einar Brath, Managing director Simens Energy Norway
 • Frode Alfheim, Forbundsleder Industri Energi
 • Ståle Kyllingstad, Konsernsjef IKM Gruppen
 • Lars Haug, Deputy CEO NorSea Group 
 
Moderator dialog 1 og 2: Nina Kivijervi Jonassen, Artic Energy Partners
 
Dialog 3: 
Olje og gass er en økonomisk suksesshistorie for Norge. Politisk kløkt, fremoverlent forskningsmiljø og driftige forretningsfolk skapte enorme verdier for Norge. Vi fikk det til da, hvordan skal vi få det til igjen?
 
Vi skal gjennom en energiomstilling hvor fossil energi skal erstattes med utslippsfrie og fornybare energikilder. Dette kommer til å kreve fremsynthet, risikovilje og klokskap. 
 
Vi tar dialogen sammen med:
 
 • Kathrine Tveiterås, Prorektor utdanning, UiT Norges arktiske universitet 
 • Siri Kindem, Direktør for fornybar energi, Equinor
 • Ida Bukkholm, Forretningsutvikler GreenH
 • Nikolai Astrup (H)
 

Moderator dialog 3: Marit Magelssen Vambheim, leder forskning og utvikling, Energi i Nord.

Dagens avsluttes med fremtidsvyer for Nord Norge 2040. 
 
Vi får foredrag av:
 
 • Marianne Sivertsen Næss, leder energi- og miljøkomiteen

 

18.00 – 19.30: Get-together

Arrangert av NorSea Polarbase. 
Sted: Fresh Rådhusplassen
 

19.30 – 22.30: Konferansemiddag

I samarbeid med Equinor. 

Sted: Arktisk Kultursenter

Torsdag 18. april

08.50 – 11.00:

0850 – 1100 Del 5: 

Tema for Barentshavkonferansens siste dag er energiomstilling og verdiskapning. 

Hvordan skal vi lykkes med å gjøre energiomstillingen til en suksess for Nord-Norge? Hvordan skal vi skaffe nok kraft til å kutte utslipp og utvikle næringsliv og samfunn? Kan nye verdikjeder innen fornybar kraft bygge samfunn og øke verdiskapningen for bedrifter og samfunn i nord?

Vi får innblikk i hvordan bedrifter og sentrale samfunnsaktører i nord i Norden tar energiomstillingen på alvor, og utnytter forretningsmulighetene de nye verdikjedene gir.

Vi får foredrag av blant annet:

 • Hildegunn Blindheim, administrerende direktør Offshore Norge
 • Kjell Giæver, direktør Arctic Energy Partners
 • Gunnar Birkeland, Styreleder Goliatvind AS 
 • Ida Bukkholm, Forretningsutvikler Green H
 • Jorunn Brigtsen, Commercial manager Horisont Energi
 • Guro Brandshaug, utviklingsdirektør Varanger Kraft
 • Kimmo Alatulkkila, Director, development of Energy Systems, Oulu Energia Oy
 • Kathrine Tveiterås, Prorektor utdanning UiT Norges Arktiske Universitet 
 
1100: Lunsj

1115: Bussavgang til Alta Lufthavn. Buss går fra kai under AKS.

Generalsponsor

Hovedsponsor