Studentkonferansen 2020

21. - 22. april, Hammerfest

STUDENTKONFERANSEN
Vi viser arbeids- og utviklingsmuligheter i nord!

Studentkonferansen går parallelt med Barentshavkonferansen og du får en unik mulighet til å møte sentrale aktører innen olje, gass, energi med flere.

Konferansen er gratis å delta på. I tillegg gis det reisetilskudd for reisen til Hammerfest. For mer informasjon om dette eller konferansen, kontakt oss på:

Susanne Daae, Pro Barents. Tlf: 959 39 039 eller susanne@probarents.no

Vi ønsker studenter som er fra, eller studerer i landsdelen, velkommen til Studentkonferansen 2020.

Fagområder: Alle fagområder kan søke. Studenter fra olje/gass/energi-relaterte fagområder prioriteres.

Konferansespråket er norsk.

Hovedmål:

 • Synliggjøre arbeids- og utviklingsmuligheter i nord
 • Øke forståelsen for energinæringens aktivitet og langsiktighet i nord

Studentkonferansen i Hammerfest skal bidra til:

 • at unge velger Nord-Norge som bo- og arbeidssted
  primært energinæringen
 • øvrige næringer inkludert det offentlige
 • økt innsikt i fremtidsbilde for næring og samfunn i Nord-Norge
 • å synliggjøre kompetansebehov, utviklings- og jobbmuligheter
 • økt forståelse for markedssituasjonen i bransjen i forhold til olje/-gasspris og konkurransekraft
 • økt forståelse for betydningen av funksjonelle nettverk
 • økt innovasjon og entreprenørskap

 

TIRSDAG 21. APRIL

Sted: AKS, Ole Olsen salen

Kl. 09.00 – 11.00:
Studentene følger Barentshavkonferansen sitt program
Kl. 11.00 – 12.30:
Pause med lunsj, expo i Foajeen og prosjekt Barentshavet i Frysa

Sted: Vår Energi sine lokaler i Strandgata

Kl. 13.00 – 15.15:
4 speedforedrag fra Equinor, Vår Energi, OMV og Lundin i Vår Energi sine lokaler. Temaet er Fremtiden – som er temaet til Barentshavkonferansen. Rett etterpå fortsetter vi med workshop sammen med mentorer fra bransjen, også dette vil foregå hos Vår Energi.

Sted: AKS, Ole Olsen salen

Kl. 15.30 – 16.40:
Studentene følger Barentshavkonferansen sitt program

Sted: AKS, Frysa

Kl. 20.00:
Konferansemiddag

ONSDAG 22. APRIL

Sted: AKS, Ole Olsen salen

Kl. 09.00 – 11.00:
Studentene følger Barentshavkonferansen sitt program

Sted: Rådhuset

Kl 11:30 – 12.30:
Lunch hos Marianne Sivertsen Næss, ordfører i Hammerfest kommune

Dette er en viktig arena for studentene der de får treffe mange bedrifter fra bransjen (EXPO), bygge nettverk, lære mer om olje, gass og energibransjen – og ikke minst, få bekreftelse på at det er en fremtid for bransjen i nord i mange, mange år fremover.

VÅRE SAMARBEIDSPARTNERE: